معمار

معمار و معماری، تاریخ هنر، ایران شناسی، گاهی تراوشات ذهن

منابع کنکور کاردانی به کارشناسی معماری

1- آشنایی با معماری اسلامی ایران                              استاد محمد کریم پیرنیا

2- سبک شناسی معماری ایران                                   استاد محمد کریم پیرنیا

3- مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب                   وحید قبادیان

4- مصالح شناسی                                                    سیاوش کباری

5- مصالح شناسی                                                    سام فروتن

6- معماری ایران (دوره اسلامی)                                محمد یوسف کیانی

7- جزییات معماری ساختمانهای اجری                          نشریه 92 سازمان برنامه وبودجه

8- فرهنگ مصورهنرهای تجسمی                               پرویز مرزبان وحبیب معروف

9- مبانی هنرهای تجسمی                                          غلام حسین نامی

10- عناصر رنگ ایتن                                              ایتن

11- معماری فرم فضا نظم                                         فرانسیس د.ک.چینگ

12- تاریخ وهنر معماری ایران دوره اسلامی                  محمد یوسف کیانی

13- معماری 1و2                                                    انتشارات دیبا گران

14- ریاضی                                                           انتشارات دیبا گران

15- اجزا ساختمان و ساختمان                                     سیاوش کباری

16- مبانی هنرهای تجسمی                                         هنرستان

17- تاسیسات                                                          هنرستان

18- آشنایی با بناهای تاریخی                                      هنرستان

19- آشنایی با معماری جهان                                       محمدابراهیم زارعی

20- هندسه سال دوم                                                  دبیرستان

21- تاسیسات                                                          طباطبايی

22- ادبیات پنج استاد

23- راهنمای ادبیات پنج استاد                                     محمد باقر کلیشمی

24- نگارش زبان فارسی                                           انتشارات سمت

25- معارف اسلامی 1                                              انتشارات سمت

26- معارف اسلامی 1                                              اتشارات نهاد رهبری

27- عناصروجزییات ساختمان 1و2                             هنرستان

28- در ضمن تست های کنکورهای معماری سالهای گذشته فراموش نشود

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۸۵ساعت ۱۴ بعد از ظهر  توسط محمّد احمدوند -- Mohammad Ahmadvand  | 

Search Engine Submission - AddMe